Reference - mojepaleta.cz

Reference

Rádi pomáháme našim klientům a vzájemná spolupráce je pro nás často velkou inspirací, za kterou děkujeme.

GAVU Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu

Sice jsme se do digitalizace sbírek chtěli vrhnout až na podzim, ale asi před dvěma měsíci nás oslovili z Mojepaleta.cz. Přestože musím přiznat, že jsme byli ze začátku poněkud skeptičtí, rychle nás přesvědčili – vedle ceny to bylo především tím, že jsme to chtěli udělat trochu jinak, než jak to mají ostatní muzea umění, a sice podle vzoru MoMA. A oni nám to opravdu operativně přizpůsobili na míru. Takže nyní po prvním odladění máme publikováno víc než stovku děl ze sbírky moderního a současného umění, nejdříve samozřejmě ta nejvýznamnější, včetně textových medailonů, a další budeme postupně přidávat...

Mgr. Marcel Fišer, Ph.D.
ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu
sbirky.gavu.cz

logo VM
Městská galerie Vysoké Mýto

Abychom zpřístupnili naši sbírku všem zájemcům, připravili jsme nový on-line katalog, který má uživatelsky přívětivou podobu a můžete si ho prohlédnout na webových stránkách vysokomýtské galerie. Ta se stala součástí pilotního projektu Moje Paleta, portálu pro zveřejňování umění. Zpřístupnit umělecké kolekce se snaží muzea a galerie již dlouhá léta. Neexistuje centrální přehledný systém. Krajské instituce zpravidla řeší jejich zřizovatel, většina městských sbírkotvorných organizací nemá prostředky na vytvoření počítačových aplikací. Pod záštitou Rady galerií ČR, jíž je Městská galerie Vysoké Mýto členem, vznikl Registr sbírek výtvarného umění. Ten usnadňuje práci kurátorům při přípravě výstav, neboť díky němu získají přehled, kde a čím je daný autor ve sbírkách zastoupen. Mají pak možnost zapůjčit si jeho dílo. Pro běžného člověka však není zmíněný registr uživatelsky přívětivý. Vzhledem k tomu, že má mýtská galerie své sbírky zdigitalizované, což jí umožnila covidová pauza, byla připravena se do nového projektu ihned zapojit.

Bc. Iveta Danko
kurátorka Městské galerie Vysoké Mýto
sbirky.galerie-vm.cz

Spolupracující umělci

Děkujeme všem umělcům, kteří se zapojují do našeho projektu "Po stopách českých umělců" a využívají služby systému Mojepaleta.cz.

Mojepaleta.cz v projektu "Po stopách českých umělců" umisťuje díla do odpovídajícího místa na mapě. Tím upoutají naši pozornost, i když jsme je zatím nenavštívili. Díla v této lokalitě nevznikají náhodou, ale dávají jim nový rozměr. Při návštěvě takového prostoru máme hřejivý pocit, jako bychom tu již někdy byli. Místa pro vznik díla nejsou zvolena náhodně, ale autor cítí jejich blízkost v duši. Studánky si také určily v přírodě svoje nezaměnitelná místa. Žádný umělec nenahradí dílo, které je schopna vytvořit příroda. Může ale svým osobitým způsobem najít krásu, příběh nebo stav, který nás zaujme tak, že se na dané místo budeme chtít podívat a blíže je poznat. Se zájmem sleduji, jak se mapa díly umělců postupně zaplňuje. Děkuji tvůrcům stránek za tuto práci a přeji jim i nám aby měli trpělivost a v projektu s tímto vzácným posláním vydrželi.

DUSAN CHALOUPKA

Místa na mapě spojená s obrazy... to se opravdu povedlo. Budu postupně přidávat i moje město Klatovy. Jsem moc ráda, že jsem se do projektu zapojila... děkuji všem z Mojepaleta.cz za důvěru.

Jarka Papežová - Ateliér s duší
jarkapapezova.mojepaleta.cz | Ateliér s duší
Jarka Papežová