Blanický rytíř Stanislav Příhoda - mojepaleta.cz

Blanický rytíř Stanislav Příhoda

Všestranný umělec, který výtvarnému umění zasvětil celý svůj život. Vystavoval na více než 130 výstavách, je členem Sdružení výtvarníků České republiky. Za celoživotní výtvarnou práci mu byl v březnu 2013 udělen čestný titul BLANICKÝ RYTÍŘ.

Umění ho provázelo od dětství

Výtvarné nadání zřejmě zdědil po svém otci, který byl zručným kreslířem a řezbářem, po matce, která se věnovala lidové výšivce. S kreslením se seznamoval od útlého věku. V roce 1951 nastoupil na Pedagogické gymnázium v Jihlavě, kde na něho měli po umělecké stránce velký vliv profesoři Miroslav Anger, Jan Urbanec a Bohumil Vondráček.
V roce 1959 se oženil a spolu s manželkou nastoupil na první společné místo ve Zdislavicích. V tomtéž roce také zemřel jeho strýc František Jerman (malíř žijící v Praze) a zdědil po něm veškeré výtvarné potřeby a náčiní. Od té doby se také datuje jeho práce v olejomalbě. První výstavu uskutečnil společně s fotografem Františkem Kaderou v městysi pod Javornickou hůrou, následovala pak další - samostatná.
V roce 1970 rodina přesídlila do Vlašimi. Zde se mohlo rozvinout jeho výtvarné nadání v širším měřítku. Založil ve městě pobočku Klubu přátel výtvarného umění (KPVU), začal vystavovat na výstavách ve městě i jinde.

Stanislav Příhoda

Založil Podblanickou galerii

Měnil se jeho výtvarný projev, z dřívějšího příklonu k modrému koloritu přešel na barevnost zemitou (okry, hnědě, oranže), která více korespondovala s přírodou Podblanicka. Velkou jeho láskou se stal motiv bájné hory Blaník.
V roce 1980 získal ateliér ve Vlašimské zámecké bráně. Když se přiblížila jeho "sedmdesátka", inicioval zde vznik Podblanické galerie. V roce 2006 založil také Klub přátel PG (v současné době má 30 členů). V roce 2009 byla v PG otevřena i sekce grafiky, ve sbírce jsou zastoupeni tak skvělí grafici jako např. Anderle, Kábrt, Franta, Šámal, Mádlo, Herčík a další.

Své práce prezentoval na 130 výstavách (samostatných i skupinových), je členem Sdružení výtvarníků České republiky.
Za celoživotní výtvarnou práci mu byl v březnu 2013 udělen čestný titul BLANICKÝ RYTÍŘ.

Umělecké portfolio Stanislava Příhody

Stanislav Příhoda - z vernisáže

Která umělecká díla zde vznikala?