Všeobecné podmínky - mojepaleta.cz

Všeobecné podmínky

1. Úvod

Společnost Open Travel, s.r.o., se sídlem nám. 14. října 2, 150 00 Praha, IČO: 28438671, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 141547 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem systému Open Travel Network a Mojepaleta.cz.

Tyto smluvní podmínky se uplatní na registraci Uživatele do systému a na provoz uměleckého portfolia nad systémem Provotovatele.

2. Popis služeb

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů služeb Provozovatele při registraci, přihlášení a odhlášení, v rámci internetového rozhraní či mobilní aplikace. Dále upravují podmínky využití uměleckého portfolia systému Mojepaleta.cz.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Pro plné využití služeb si Uživatel vytvoří uživatelský účet a ten využívá za těchto stanovených Podmínek. Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem. Účet Uživatele obsahuje údaje o aktivitě Uživatele na jednotlivých službách. Účet uživatele slouží Uživateli i dalšímu nastavení služeb.

3.2. Uživatel má právo při registraci do systému, nebo kdykoli poté, založit si umělecké portfolio či web galerie nad službami Provozovatele.
  • Základní umělecké portfolio pro vstup do projektu Po stopách českých umělců poskytuje Provozovatel Uživateli bezplatně na poddoméně Provozovatele.
  • Umělecké portfolio nebo web galerie je Provozovatel povinen provozovat bezplatně po zkušební dobu 1 měsíce ode dne vzniku webu. Pokud Uživatel z nějakého důvodu potřebuje zkušební dobu prodloužit, telefonicky nebo emailem kontaktuje Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout prodloužení zkušební doby provozu webu bez udání důvodu.
3.3. Na účet Uživatele je možné založit maximálně 3 umělecká portfolia nebo weby galerie.

3.4. Uživatel souhlasí s využitím fotografií uměleckých děl pro propagaci Uživatele a tvůrčích aktivit Uživatele (např. výstav, kurzů) Provozovatelem, a to na webech Provozovatele www.mojepaleta.cz, www.cestovani.cz a sociálních sítích Provozovatele. Provozovatel se zavazuje používat fotografie uměleckých děl v souladu s dobrými mravy a právními předpisy ČR.

4. Následky porušení povinností Uživatele

4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány Podmínky a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.

5. Zpracování osobních údajů

5.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

5.2. Pro registraci Uživatele na službách a pro rozpoznání přihlášeného či identifikovaného Uživatele je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci a/nebo doplněné na jakékoliv službě Provozovatele. Uživatel bere tuto skutečnost na vědomí.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služeb či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a v takovém případě zrušit svůj uživatelský účet.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2022.