Aliterra Terezy Axmanové - mojepaleta.cz

Aliterra Terezy Axmanové

Tereza Axmanová žije v Tasově. Zabývá se architekturou, modelováním a malováním. Je spoluautorkou českého patentu řemeslně-výtvarné techniky modelování ATM pro výuku nevidících lidí. Do naší mapy zařadila své akvarely z okolí Tasova.

Architektka a výtvarnice

Tereza Axmanová žije v Tasově na Vysočině. Zabývá se architekturou, modelováním a malováním. Učí sochařské modelování ve výtvarné škole Aliterra.

"Vystudovala jsem architekturu na Fakultě architektury v Brně. Rok jsem studovala na Královské škole architektury ve Stokholmu a praxi jsem absolvovala v architektonické kanceláři Löw & spol., která se zabývá především krajinářskou architekturou. Architektonické vzdělání mi dalo tvořivý přístup v mé řemeslné i výtvarné práci."

Tereza Axmanová

Spoluautorka českého patentu

Tereza Axmanová je spoluautorkou českého patentu řemeslně-výtvarné techniky modelování ATM pro výuku nevidících lidí.

Za návrh a realizaci výstavní expozice Stálé sbírky hmatového sochařství pro OGV Jihlava získala s realizačním týmem cenu Gloria Musaealis 2008.

V roce 2020 vydala Univerzita Palackého v Olomouci odborné pojednání z praxe "Tvořivost inspirovaná hmatem".

Prohlédnout akvarely Terezy Axmanové

Tereza Axmanová a výtvarná škola Aliterra

Která umělecká díla zde vznikala?