Krajiny Radoslava Kočára - mojepaleta.cz

Krajiny Radoslava Kočára

Radoslav Kočár se narodil v Olomouci, od roku 1984 žije a pracuje ve Vyškově. Jeho oblíbenými tématy jsou příroda a krajina, její barevné proměny ve všech ročních obdobích...

Radoslav Kočár

Narodil se v Olomouci, od roku 1984 žije a pracuje ve Vyškově. K malování se vrátil před několika lety po ukončení své pracovní kariéry. Svůj malířský zájem a výtvarné vzdělání rozvíjí samostatným studiem výtvarné literatury, studiem obrazů různých uměleckých směrů ve světových obrazárnách a galeriích, studiem současných malířských směrů a technik a vlastní tvorbou.

Z hlediska malířských technik a prostředků používá především olejomalbu, občas i malbu akrylovými barvami. K jím obdivovanému malířskému směru patří impresionismus, s technikou volných tahů štětcem, využití komplementárních barev, snahou o zachycení okamžitého dojmu, světla a stínů v přírodních motivech.

Radoslav Kočár

Hlavním tématem - proměny krajiny

Jeho oblíbenými tématy jsou proto příroda a krajina, její barevné proměny v ročních obdobích – od jarních kvetoucích stromů, přes syté barvy slunného léta, okrové a žloutnoucí listy stromů podzimu až po bílé nostalgické zimní motivy. V jeho obrazech se téměř vždy objevují stromy jako nejvýraznější přírodní krajinné objekty, často ho zajímá průnik slunečního svitu v lese, odrazy na stromech v parku, stíny na cestě, na vodní hladině. Volí většinou živé jasné, málo tlumené a míchané barvy. Jeho styl – výběrem témat, kompozicí, použitou technikou a barevností sám nazývá jako romantický realismus. Jeho krajinomalby jsou čitelné, srozumitelné, vyjadřují krásu přírody a náladu okamžiku. Témata a motivy, často zdánlivě všední, pro své obrazy nachází kolem sebe, převážně ve Vyškově a okolí. Upoutají ho ale i motivy a scenérie z cestování po zemích Evropy a USA. Přestože krajinomalba je jeho hlavním a preferovaným tématem nebrání se rovněž pokusům o zátiší či portréty osob ze svého nejbližšího okolí.

Radoslav Kočár

Výstavy

Svá díla úspěšně prezentuje na každoročních výstavách v galerii TIC města Vyškov od roku 2012 do současné doby, vystavoval opakovaně v Prostějově v galerii RIC na zámečku (2014), v kavárně Avatarka (2015), v galerii NG7 (2016-2017), na staré radnici v Rousínově spolu s keramikem Jaromírem Kotisou (2016) a opakovaně v roce 2017, v Křížové chodbě magistrátu města Brna (2016), na zámku ve Křtinách v letech 2017, 2018 a 2018 a společnou výstavu „Litva v dílech českých výtvarníků“ ve Vilniusu a Kaunasu v září a říjnu 2017. V roce 2019 pak měl autorskou výstavu v galerii Rubikon v Olomouci, uspořádal v r. 2019 společnou výstavu vyškovských výtvarníků ve Vyškově, opět pak v r. 2022.

Ukázka nejnovějších prací