Sochy Radomíra Dvořáka - mojepaleta.cz

Sochy Radomíra Dvořáka

MENTE - ET - MALLEO, tedy s rozumem a kladivem. Tak se dá charakterizovat dílo Radomíra Dvořáka, sochaře z Vysočiny.

Radomír Dvořák

Radomír Dvořák se věnuje především skulpturní tvorbě ze dřeva a kamene, okrajově pak pracuje i s dalšími materiály, jako je bronz, měď, beton, papír či textilie.

"Nejčastějším námětem Dvořákovy tvorby je ženská figura, nahá či oděná, vždy ladných tvarů a s dlouhými vlasy, stylizovaná do podoby autorova ideálu. V nefigurativní tvorbě se odráží jeho vztah k plynulým tvarům a prohnutým liniím, bez ohledu na zvolený materiál a techniku. U umělcových prací určených do veřejného prostoru lze často pozorovat také prvky lettrismu, tedy používání textů, slov či písmen jako součástí výtvarného díla."

autor 2020

Přední český sochař z Vysočiny

„Radomír Dvořák se věnuje především skulpturní tvorbě ze dřeva a kamene, okrajově pak pracuje i s dalšími materiály, jako je bronz, měď, beton, papír či textilie. Pro jeho dílo je typické permanentní hledání nových tvarů a následné experimentování s nimi. Nebrání se podnětům přicházejícím zvenčí, což činí jeho tvorbu různorodou a stále živou. Jeho díla jsou postavena na historických vzorech, reflektují však autorovy výtvarné názory a celkový přístup k životu. Jsou vstřícná a srozumitelná. Řada umělcových prací si proto našla cestu nejen za hranice regionu, ale i do zahraničí.“
Takto charakterizuje tvorbu Radomíra Dvořáka Lenka Cardová.

autor 2020a

Ukázka nejnovějších prací