Sochy Petra Mináře - mojepaleta.cz

Sochy Petra Mináře

Petr Minář se narodil v Ledči nad Sázavou, kde celý život žije a tvoří. Ve své tvorbě se vydal tou "nejtvrdší" cestou, neboť si jako materiál pro svá díla zvolil vysočinskou žulu. Jeho díla tak mohou přežít věky...

Petr Minář alias Pětipetr

Petr Minář patří k Ledči nad Sázavou tak úzce, jako k ní patří třeba řeka Sázava. Je její potulnou duší, okouzleným kráčivcem i bedlivým života-účastníkem. S různými formacemi hrával na kytaru, zpíval, skládal texty i hudbu, maluje, sochá, sbírá léčivé byliny... Všechna jeho vykročení spíná jakási společná vnitřní spona, stále nějak svědčit o citlivé, po radosti toužící duši. A o světě, který nás hostí, a přitom byl a bude, i když už my nebudem. Za uměleckými i lidskými výpravami i návraty Petra Mináře je přítomno osobité hledání smyslu světa a života.

Prohlédnout portfolio Petra Mináře

Zásadní vliv na jeho tvorbu mělo a má přátelství s malířem a sochařem Jiřím Baštou. A patrně to byl Bašta, který Petra Mináře nepřímo, beze slov, navedl a dodal mu odvahu k práci na kamenných plastikách, k sekání a tvarování tvrdé a nepoddajné vysočinské žuly.

Petr Minář

S lehkostí míří k nebi

Kamenné stély Petra Mináře často připomínají lodyhy či útlé a ostré listy travin. Nebo křídla, která nám tu pro důkaz existence zanechali andělé. Ač hmotné, mají v sobě jistý druh subtilnosti. Nepadají do země, ba naopak, směřují spíš vzhůru, jako kdyby se chtěly od pozemskosti odpoutat, vymanit se z té tělesné tíhy. A v tom je také jedinečnost všech umění Petra Mináře – zdánlivě pusté kamenné končiny světa proměňuje v obyvatelné. A obyvatelné a žijící popisuje jako úžas budící. Činí tak s vděčností, ve vnitřním úsměvu.
(Autor textu: Miloš Doležal.)

Sochy Petra Mináře jste si mohli prohlédnout na poslední samostatné výstavě v zahradách zámku Ledeč nad Sázavou.

Petr Minář - Slunce

Která umělecká díla zde vznikala?