Dušan Chaloupka a jeho DuCh - mojepaleta.cz

Dušan Chaloupka a jeho DuCh

Svět bez umění by byl jako oceán bez ryb. Svět se potýká s mnoha problémy. Naivní umění se i na tento svět dívá naivně a chce, a dělá jej lepším s nadějí a optimismem.

Dušan Chaloupka

Narodil se v roce 1935 v Boskovicích. Je členem "Spolku přátel naivního a amatérského umění" a "Uměleckého sdružení PARNAS" Brno. Ve své tvorbě spojuje myšlenku, že by obraz měl navozovat dobrou náladu mysli, skrývat něco tajemného jako poselství a mít nejenom ducha, ale také duši. Teprve až obraz splní tato kritéria, tak jej signuje DuCh (První dvě písmena jména a příjmení a přeneseně symbol duše a ducha).

Mnoho námětů jeho tvorby pochází z mezinárodních setkání naivních umělců „ In memoriam Jana Hrušky“ na státním zámku v Lysicích a „Insita“ na Slovensku v Humenném. Vidět je i autorův pokus zachytit historický průchod prostředím a časem i jeho záliby. Řada jeho námětů je spojená z míst, která důvěrně zná, a to s jeho rodištěm – Boskovicemi a bydlištěm – Brnem. Rád zachycuje prožitky a vidění světa kolem sebe či zvířecího světa.

DUSAN CHALOUPKA

Genius loci krajiny

Jeho obrazy byly vystavovány v roce 2012 v „Galerii Otokara Kubína“ a následně na autorských výstavách a na společných v České republice i v zahraničí.

Svá díla úspěšně prezentuje na každoročních výstavách v Boskovicích a v Brně (Malá královopolská galerie, Bílá Vrána a další). Vystavoval v prostorách zámku v Lysicích, na zámku Dobohošť pod Lanškrounem, v prostorách hradu Špilberk v Brně, v Kutné Hoře, v Luhačovicích, pravidelně se účastní mezinárodních výstav a festivalů naivního umění v Rumunsku, na Slovensku, v Polsku a Mezinárodního setkání IN MEMORIAM JANA HRUŠKY v zámku v Lysicích.

Obraz „Doba koronavirová“ získal mimořádné ocenění na výstavě Naiva Bratislava. V době pandemie byly jeho obrazy vystavovány online v Jižní a Severní Americe.

V roce 2022 vystavoval v prostorách Titanium Brno, v Kulturním centru v Banské Štiavnici, v Boskovicích a účastní se podzimních mezinárodních výstav NAIVA BRATISLAVA a INSITA PRAHA.

Autoportréty Self portraits

Která umělecká díla zde vznikala?